Breaking News
Home Tag Archives: ปัญหา

Tag Archives: ปัญหา

สะท้อนปัญหา เรียนออนไลน์!! เด็กเล่นเกมมากกว่าเรียน บอกน่าເบื่อ เรียนไม่รู้เรื่อง

หลังจากเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการติดเ …