Breaking News
Home Tag Archives: บริจาคเงินจำนวน 4 แสนบาท

Tag Archives: บริจาคเงินจำนวน 4 แสนบาท

เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ บริจาคเงินจำนวน 4 แสนบาท นำไปจัดซื้อข้าวสารแจกให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย

เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ บริจาคเงินจำนวน 4 แสนบาท นำไปจัดซื้อข้าวสา …