Breaking News
Home รักษ์โลก

รักษ์โลก

รักษ์โลก

โครงการหลังคาเขียวของพระองค์ภา เปลี่ยนกล่องนมให้กลายเป็นหลังคา นำไปช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน

ที่มาโครงการหลังคาเขียว Greenroof หรือ หลังคาเขียว คือโครงกา …