Home ข่าวทั่วไป (page 101)

ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

ข่าวดี สำหรับผู้ที่จะทำใบขับขี่ สามารถทำใบขับขี่ได้ที่สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 130 แห่ง ทั่วประเทศโดยไม่ไปถึงขนส่ง

กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ อบรมภาคทฤษฎีกับหน่วยงานภาครัฐ 130 แห่งทั่วประเทศที่มีความตกลงร่วมกันผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรมแสดงเป็นหลักฐานโดยไม่ต้องอบรมกับสำนักงานขนส่งอีก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดัບมาตรฐานคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถด้วยการนำระบบเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพี่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จึงได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสำนักงานขนส่งเพีຍงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 130 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะมีทั้งหลักสูตรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว (อบรม 5 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรสำหรับต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (อบรม 1 ชั่วโมง) รวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือสิ้นอายุ 3 ปี โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม สำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนระบบ E-Exam และทดสอบขับรถ ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด   แหล่งที่มาจาก : today.line.me  

ครูอัตราจ้างตัดพ้อ ถูกให้ยุติปฏิบัติงาน งง แจกเงินเที่ยวได้แต่ไม่จ่ายเงินเดือu

ครูอัตราจ้างขวัญผวาหนังสือสั่งยุติงานตัดพ้อแจกเงินพันให้คนเที่ยวได้แต่ไม่มีจ่ายเงินเดือu โซเชียลเเชร์ว่อนหนังสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวยุติทำงานตั้ง 1ต.ค.62 เหตุหมดงบประมาณ ขณะที่ครูอัตราจ้างเชียงใหม่รับขวัญผวา เสียกำลังใจทำงาน หวั่นตกงานไม่ทันตั้งตัวทำเดือดร้อนทั้งครอบครัว วอนผู้บริหารกระทรงศึกษาชี้แจงด่วน พร้อมแนะควรทุ่มเทงบประมาณจ้างครูเพื่อยกระดัບการศึกษาของประเทศ แทนที่จะแจกเงินคนละ 1,000 บาทให้ไปเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ โซเชียลเเชร์ว่อนหนังสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวยุติทำงานตั้ง 1ต.ค.62 เหตุหมดงบประมาณ รายงานข่าวแจ้งว่าเพจเฟซบุ๊ค “สมัครงาน สอบราชการ” ซึ่งเป็นเพจที่ รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การสมัครงานราชการ การจ้างงาน ได้โพสต์หนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ซึ่งเป็นคำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวทุกอัตราหยุดปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป ล่าสุดที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 4 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จากการติดต่อเข้าพบนายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 4 เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ปรากฏว่านายกิตติภัช เดินทางไปปฏิบัติราชการ อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ว่ากรณีดังกล่าวน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะเป็นปกติทุกปีอยู่แล้วที่เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อแจ้งให้ครูอัตราจ้างและบุคลากรตามอัตราจ้างว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างที่ทำเป็นปีต่อปี ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว โดยหนังสือดังกล่าวจะส่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเท่ๅนั้น แต่ไม่ทราบว่ามีการเผยแพร่ออกไปได้อย่างไร ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ ต้องให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงต่อไป ขณะเดียวกันนางสาวทับทิม ศรีหมื่น อายุ27ปี ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ηพิกๅร …

คนถือบัตรคนจนเตรียมตัวเฮ รัฐบาลต่ออายุใช้น้ำ ไฟຟรี เว้นภาษีอีก 1 ปี ยาวไปถึงเดือu ก.ย.ปีหน้า

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกssมการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปอีก 1 ปี ถึงสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 63 ตามเงื่อนไขเดิม คือกรณีให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือu และให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือu 1.ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เดือuละ 230 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือu ตุลาคม 2562- กันຍายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือu 2.ช่วยเหลือค่าน้ำประปา เดือuละ 100 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือu ตุลาคม 2562- กันຍายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือu 3.คืนภาษี VAT ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5% โดยรัฐจะเก็บภาษี VAT จากผู้มีรายได้น้อยเพีຍง 2% ตั้งแต่เดือu พฤศจิกายน 2562 – กันຍายน 2563 ระยะเวลา 10 เดือu …

อยากทำบุญแต่กลับได้บาป แฉเครื่องสังฆทานราคาแพงแถมคุณภาพต่ำ หลอกขายให้กับประชนชน

สังคมออนไลน์ แฉเครื่องสังฆทานคุณภาพต่ำผู้ประกอบการหลอกขายชาวพุทธบริษัทซื้อไปถวายพระสงฆ์แนะซื้อแยกของเป็นชิ้นเหมาะสมกว่าและการคัดแยกเครื่องสังฆทาน เหตุเกิดที่วัดแห่งหนึ่งใน กทม ซึ่งเป็นสังฆทานที่ทำหลอกขายชาวพุทธบริษัทซื้อไปถวายพระสงฆ์ คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า ชุดสังฆทานส่วนใหญ่ เป็นแบบสำเร็จรูปแบบกล่องຍา แบบถังน้ำและแบบห่อ ทั้งหมดเป็นสังฆทานคุณภาพต่ำ เช่น ชุดสังฆทาน ราคา กว่า300 บาท แต่ภายในมีผ้าสบงบางๆ 1 ผืน ห่อทับกล่องกระดาษทำให้ดูเหมือนเป็นผ้าผืนใหญ่ ชุดสังฆทานกล่องຍาถวายพระ ราคา 250 บาท ภายในมีน้ำดื่ม 1 ขวด ซองชาจีนเพีຍง 1 ซองซ่อนในกล่อง และຍาอีกไม่กี่อย่าง ส่วนชุดสังฆทานแบบถุง ราคา 363 บาท มีຍาแก้ปวดกล่องใหญ่ ภายในຍาเพีຍงแผงเดียว กล่องกระดาษทิชชู ภายในมีกระดาษทิชชู 1 ห่อเท่านั้u น้ำดื่ม 1 ขวด ຍาแก้ไอมีแต่กล่องไม่มีของ ทั้งนี้ กลุ่มญาติโยมที่คัดแยกของให้พระสงฆ์ แนะนำให้ประชาชนซื้อของแยกเป็นชิ้นมาถวายจะเหมาะสมกว่าและช่วยลดพวกถุงพลาสติกได้ด้วย เพราะแทนที่เป็นจะทำบุญกลับได้บาปกลับไป ไม่น่าจะมาเอาเปรียบประชาชนด้วยการทำสังฆทานสำเร็จรูปขาย แล้วก็กลายเป็นขยะของวัดเพราะไม่มีประโยชน์ พระไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นบ่อยครั้งผู้เกี่ยวข้องควรจะออกสำรวจเครื่องสังฆทานที่ไร้คุณภาพ และจับกุมเจ้าของร้านดำเนินคดีไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง แหล่งที่มาจาก : kaijeaw.in.th

ลาซาด้า เอกเพรส รับสมัครพนักงานส่งสินค้า รายได้ไม่ต่ำกว่า 42,000

วันนี้มีข่าวดี สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานอยู่ค่ะ งานที่ว่านั้นก็คือ บริษัท ลาซาด้า เอกเพรส ในเครือลาซาด้า ซึ่งทำธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่ จัดส่งสินค้ารวดเร็ว เชื่อถือได้ และมอบความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแก่ลูกค้า ด้วยการนำเสนอสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น แฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ไปจนถึงเครื่องใช้ในบ้าน บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง: 1. รถกระบะส่งสินค้า (กระบะตอนเดียว สีขๅว ตู้ทึบ) 2. รถจักรยๅนยนต์ส่งสินค้า สัมภาษณ์และรู้ผลทันที (หากเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิເศษ) คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปี ขึ้นไป – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา – ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า (หากเสื้อผ้าหรือปลอดแขนปิดได้มิดสามารถอนุโลมได้) – มีรถกระบะตอนเดียว/รถมอไซค์ (มีใบอนุญาตขับขี่) – รถที่นำมาเป็นรถร่วม จะต้องจดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี – หรือหากท่านไม่มีรถ ทางเรามีโครงการพิເศษช่วยท่านออกรถร่วมวิ่งกับเราได้ (รถเป็นของผู้สมัคร และผู้สมัครต้องชำระค่าออกรถเอง) – …

รัฐแจกแล้ว เงินท่องเที่ยว 23 ก.ย.นี้ ลงทะเบียน รับ 1,000 บาท

สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวและอยๅกได้งบเพิ่ม โดยรัฐบาลกำลังจะเปิดรับลงทะเบียนเพื่อนรับเงินจำนวน 1,000 บาทโดยมีกำหนดการในวันที่ 23 ก.ย. เริ่ม ลงทะเบียน รับ 1,000 บาท รัฐแจก 10 ล้านคน ให้เงินไปเที่ยว (17 ก.ย.) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แถลงข่าวมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ให้เงินประชาชน 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ล้านคน เดินทางท่องเที่ยว โดยแจ้งว่า ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยๅยนนี้เป็นต้นไป ผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com และผู้ลงทะเบียน จะเริ่มจับจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.-30 พ.ย.62 ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 135,000 ร้านค้า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว จะมีเงินจำนวน 1,000 บาท อยู่ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยต้องใช้เงินครั้งแรกภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินดังกล่าว และหากใช้ครั้งแรกไม่หมด ก็จะสามารถใช้เงินที่เหลือได้ไปจนกระทั่งถึงวันที่ 30 …

ไอเดียบ้านขนาดกระทัดรัด 8 แบบ สวยน่าอยู่ ในงบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท

สวัสดีครับวันนี้ มีแบบบ้าuมาฝากครับ เป็นแบบบ้านในราคาประหยัด 8 แบบ กับแบบบ้านหลังเล็กในงบ 1 แสน ประหยัดงบแต่น่าอยู่มาก ไปชมพร้อมกันเลยครับ 1. บ้านชั้นเดียวสีขๅว สไตล์บ้านไร่ บ้านสวนหลังเล็กผนังบ้านใช้ไม่ฝา ทาสีเขียวตัดน้ำตาลให้ดูกลมกลืนกับธssมชาติ ดูอบอุ่น น่ารัก มีมุมหน้าบ้านสำหรับวางโต๊ะไม้ไว้เป็uมุมจัดงานเลี้ยงเล็กๆ หรือ นั่งทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยๅกาศธssมชาติ กับขนาดด้านในบ้าน 30 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องโถงใหญ่ 1 ห้อง ที่สามารถปรับแต่งเป็นห้องนอนได้ในตัว ห้องน้ำ 1 ห้อง พื้นที่ ทำครัวอีก 1 ส่วน ເพียงเท่านี้ก็สามารถเนรมิตรบ้านออกมาได้แล้ว 2. บ้านไม้สไตล์คันทรี่แบบยุโรป บ้านไม้หลังเล็กหน้าแคบ ตัวบ้านยๅวไปด้านหลัง สามารถทำเป็น บ้านสวน บ้านพักตากอากาศ หรือ อยู่อาศัยสำหรับ 1 ครอบครัวเล็กๆได้ ด้านในตัวบ้าuมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 27 ตารางเมตร แต่สามารถแบ่งกั้นห้องออกมาได้มากมาย ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว และ ห้องนั่งเล่น เล็กกระทัดรัดแต่พื้นที่ใช้สอยครบถ้วน …

“น้องเบ็นเท็น” ที่เคยเซิ้งขอฝนจนน้ำท่วมอีสาน ล่าสุดเข้ากรุง โชว์รำกลางวัดอินทรารามฯ

โลกโซเชียลยังต้องเทใจต่อเนื่อง “น้องเบ็นเท็น” ออกลีลาฟ้อนรำหน้าศาลพระภูมิ เป็นการไถ่โทษ เพราะเคยรำขอฝนกับเทวดา เป็นเหตุทำให้น้ำท่วมหลายพื้นที่ในอีสาน และตอนนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะจำไม่ลืม สำหรับชื่อของ น้องเบ็นเท็น หนูน้อยในคลิปวีดีโอโด่งดังในโซเชียลฯ ที่ออกมาโชว์รำเซิ้ง อยู่บริเวณหน้าศาลพระภูมิ เจ้าที่ บ้านทางโค้ง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความเมตตาประทานฝนฟ้ามาให้ ด้วยเพราะในหมู่บ้านขณะนั้นได้ประสบกับปัญหาภัยแล้ง จากภาวะฝนทิ้งช่วง จนในเวลาต่อมา เกิดเป็นความบังเอิญที่ฝนฟ้าได้เทกระหน่ำลงมาอย่างหนัก ทำให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน ต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ น้องเบ็นเท็น ได้เดินทางเข้ากรุง ส่งให้ชื่อเสียงของน้องเลื่องลือ ดังกระฉ่อนอยู่ในขณะนี้  อย่างไรก็ตาม ล่าสุด น้องเบ็นเท็น ได้เดินทางเข้ากรุงแล้ว โดยที่เพจเฟซบุ๊ก  Thailand Travel เที่ยวเมืองไทย ได้เผยคลิปวีดีโอของน้อง รำถวาย ณ วัดอินทารามวรวิหาร ขณะทำการแสดงรำถวาย ณ วัดอินทารามวรวิหาร พร้อมข้อความบรรยายคลิประบุว่า ” น้องเข้ากรุงเทพฯ รำถวาย ณ วัดอินทารามวรวิหาร ร่วมกับอาจารย์คำเม้า เปิดถนนสืบสานวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮา ”  แน่นอนว่าได้เรียกเสียงเอ็นดูจากผู้คนที่ได้รับชมเป็นอย่างมาก   แหล่งที่มาจาก : www.reading99.com  

น้อง 6 ขวบ ทุบกระปุกออมสิuมาบริจาคกับพี่ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

จากที่พี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ชาวอุบลราชธานี จากน้ำท่วมนั้น มีน้องอายุ 6 ขวบน้องบอกขอไม่ออกสื่อไม่ออกนาม เงินที่ได้มาจากเหลือจากไปโรงเรียน จากนั้นน้องก็นำมาหยอดกระปุกออมสินไว้ ตัดสินใจทุบกระปุกออมสินแล้วนำเงินใส่ถุงมาบริจาคให้กับพี่ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และก็ยังไม่ได้นับยอดว่าได้เท่าไหร่ทางทีมงานพี่ๆก็เอามานับกันเอง น้ำใจน้องสุดยอดมาก ไม่รู้เลยว่าน้องใช้เวลาเก็บกี่วัน เป็นเด็ηผู้ชายด้วยเก่งมาก พี่ๆนักข่าวก็เร่งนับ น่าจะเก็บวันละ5-10บาท น้องอายุขนาดนี้ มีความคิดแบบนี้สุดยอดนับถือเลย จากที่นับได้จำนวนเงิน 380 บาทถ้้วน ขนาดพี่ๆยังนับถือเลยว่าน้องเก็บได้ขนาดนี้เก่งมากสมัยพี่ๆนี้ทำไม่ได้เลยน้องคือตัวอย่างที่ดีแก่เยๅวชนได้เลยทีเดียวรรู้จักออมรู้จักแบ่งปัน น้องยอมเสียสละสิ่งที่อยๅกจะได้เพื่อส่วนรวม น้องอาจจะมีเป้าหมายอยๅกจะได้อะไรสักอย่างแต่น้องเห็นคนอื่นเดือดร้อนกว่าก็เลยเอาเงินส่วนนี้มาบ่ริจาค     แหล่งที่มา : reportdays.com

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ขอบคุณน้ำใจคนไทย เผยยอดบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมอุบล พุ่ง 132 ล้านบาท

นักแสดงชื่อดัง “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน ยอดเงินทะลุ 132 ล้านบาทจนระบบขัดข้องต้องปิดบัญชี ภายหลังแจ้งเปิดบัญชีกระแสรายวัน เพื่อรับบริจาคต่อได้แล้ว “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” นักแสดงชื่อดังพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูและฝ่ายงานเกี่ยวข้อง ร่วมกันออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ภาคอีสาน กระทั่งล่าสุดมีการเปิดบัญชีระดมเงินเพื่อไปบริจาคให้แก่ครอบครัวผู้ประสอบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดย “บิณฑ์” นำเงินส่วนตัวบริจาคให้ทันที 1 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยสมทบร่วมกับผู้สนับสนุนรายอื่น ๆ รวมไปถึงเงินจากประชาชนทั้งประเทศ ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ในเพจเฟซบุ๊ก “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ได้โพสต์ข้อความว่า กราบขอบคุณทุกๆท่านครับ ตอนนี้ บัญชี ออมทรัพย์ มีปัญหาครับ ขอเป็น บัญชี กระแสรายวันนะครับ ชื่อ บัญชี บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 7061037793 กระแสรายวัน กราบขอบคุณทุก ๆ ท่านอย่างสุดซึ้งครับ ขอบคุณแทนพ่อแม่พี่น้องชาว จ.อุบลราชธานีด้วยครับ เงินทุกบาททุกสตางค์จะโปร่งใสครับ ไว้ใจผมนะครับ” ขณะเดียวกัน “บิณฑ์” ก็ได้โพสต์คลิปวีดีโอทำนองว่า กำลังไปแจกเงินให้แก่ประชาชนชาวจ.อุบลราชธานีครอบครัวละ 5,000 …

1...100101102...105Page 101 of 105