Breaking News
Home ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 36 อัตรา รายได้ดีมาก

โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครจ้างเหมาทำงาน 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาทำงานในโรงพยาบาลเกาะคา 1. พยาบาลวิชาชีพ 25 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา วุฒิ ม.6 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาลเกาะคา ชั้น 5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ ตึกเขลางค์ยินดี (ตึกสีเขียว) ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ  

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เปิดรับวุฒิ ป.ตรี รายได้ดีหลายตำแหน่ง

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 องค์การตลาด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด 1. พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ 2. พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ด้านการเงินหรือการบัญชี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด สามารถ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริหารบุคคล องค์การตลาด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามวันและเวลาราชการหมายเลข โทรศัพท์ 02 024 9270 – 74 หรือยื่นทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารบุคคล องค์การตลาด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน …

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว รายได้ 15,000 บาท

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 คณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – ถ้าเคยมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2564 ขึ้นไปในวันราชการตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองทรัพยากรบุคคล (ชั้น 3) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2279 2080 – 9 ต่อ 305

Xpress Loan กสิกรเงินเดือนเริ่มต้น 7,500 บาท ก็กู้ได้

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ)” สินเชื่อเงินก้อน กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มียอดผ่อนชำระเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน ทำให้ง่ายต่อการจัดการสภาพคล่องในแต่ละเดือน ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan กสิกร มีอะไรน่าสนใจบ้าง 1.เงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องค้ำประกัน 2.ใช้จ่ายได้ตามใจ ปิดหนี้ไว 3.ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา 4.อนุมัติไว รู้ผลภายใน 15-30 นาที 5.เงินเดือน 7,500 บาทกกู้ได้ 6.เงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องค้ำประกัน 7.กู้ง่าย ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว   8. วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 9.ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน ช่องทางการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan กสิกร 1.สมัครที่สาขาใกล้บ้าน ค้นหาสาขา รู้ผลใน 30 นาที 2.แอปพลิเคชัน K PLUS สมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.00 …

ธ.ออมสิน อนุมัติสินเชื่อช่วยแก้หนี้นอกระบบ ได้ทุกคน

สินเชื่ อวงเ งิน 50,000 บ าทเฉพาะกรณีที่มีคุณมีบัตรเสี ยสมัครสวัสดีกาวงเงิ นกู้ 50,000 บ าท กู้เงิ นไ ม่มีเงิ นช่วยเหลือแต่อย่ างใดมีร ายละเอี ยดอย่ างไรบ้ าง ให้วงเงิ นสินเ ชื่อ 50,000 บ าท ชื่อโครงการเงิ นกู้ธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ต้องการกู้ยืมเงิ นเหล่านี้สามารถใช้แก้ไขเรื่องนี้นอกระบบ ได้ที่เกิ ดจากการประกอบอาชีพการบริโภคไ ม่ใช่ชำระหนี้ทีมรีไฟแนนซ์หรือห นี้ในระบบต่ างๆ เฉพาะผู้ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบัตรค นจนเท่านั้น ทางธนาคารจึงให้อยู่ตามสถานก ารณ์นี่นอกระบบที่เกิ ดขึ้นจริงและตามความสามารถในการชำระหนี้คืนในแต่ละคนไ ม่เกิน 50,000 บ าท จะต้องนำเงิ นที่ชำระให้ หมดภายใน 5 ปีวงเงิ นกู้สูงสุด 50,000 บ าท อัตร าดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนระยะเวลากู้ 3-5 ปี …

ออมสินเปิดให้ยืม 30,000 ทุกอาชีพ ไว้ใช้จ่ายเพื่อครอบครัว

บัตรกดเงินสด People card จากธนาคารออมสินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อนนำมาใช้จ่ายหรือนำไป จ่ายหนี้นอกระบบหรือหนี้ค่ารถค่าไฟต่างๆ สำหรับจุดเด่นของสินเชื่อนี้ ก็มีจุดเด่นดังนี้ สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 7,000 บาทก็สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้ได้เเละสำหรับผู้ที่มีวงเงินสูงสุดที่ 30 จนถึงหลักล้านก็สามารถสมัครได้เหมือนกันไม่คิดค่าธรรมเนียมไม่ต้องโอนเงินก่อน เเละที่สำคัญที่สะดวกสบายที่สุดคือสามารถยืมเงินผ่านบัตรนี้ได้เลยตลอด 24 ชั่วโมงไม่ต้องใช้คนค้ำประกันโดยมีวงเงินให้กู้สูงสุดถึง 30,000 บาทสำหรับผู้ที่มีเงินเดือน 7,000 เเละสำหรับคุณสมบัติ ต่างๆของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อมีดังนี้ ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ ต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยอายุตั้งเเต่ 20 ปีไปจนถึง 60 ปีอายุงานที่ทำหรือกิจการต้อง 1 ปีขึ้นไปโดยมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 7,000 บาทการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับทางธนาคารว่าท่านจะสามารถผ่อนชำระได้หรือเปล่า โดยอัตราดอกเบี้ยก็คิดถูกๆเพียงร้อยละ 28 ต่อปีเท่านั้นเอง เอกสารคร่าวๆก็จะมีเพียงเเค่บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนหรือ statement ย้อนหลัง 3 3 เดือนพร้อมกับใบประกอบกิจการที่ท่านทำอยู่ เพียงเเค่นี้ท่านก็นำเอกสารต่างๆไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเพื่อยื่นกู้สินเชื่อบัตรนี้ได้เลย ถ้าใครต้องการเงินด่วนก็ลองติดต่อที่ธนาคารออมสินใกล้ๆบ้านท่านได้เลย

สินเชื่อออมสินยืมได้ 300,000 ไม่ต้องจ่ายดอกพร้อมเงินต้น 6 เดือน

ธนาคารออมสินเปิดกู้สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ แบ่งเบาภาระ ธนาคารออมสิน เปิดกู้ “สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์” แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สูงสุด 10 ล้านบาท โดยเฉพาะการผ่อนชำระหนี้ต่าง ๆ ที่อัตราดอกเบี้ยสูง รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร เพื่อเป็นแนวทางก่อนตัดสินใจกู้ “สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์” สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์เพื่อเสริมภาพคล่อง หรือนำไปไถ่ถอนจำนองสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งผ่อนปรนให้ใช้หลักทรัพย์หลายประเภทมาค้ำประกันเงินกู้ ภายใต้แคมเปญ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” โดย 6 เดือนแรก ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อให้คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อกู้กับธนาคารออมสิน เงื่อนไขสมัครสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี เงื่อนไขหลักประกันการกู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน : ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ …

ปรับเกณฑ์สินเชื่อออมสินใหม่ กู้ได้ทุกคน 10,000-300,000 บาท

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์เพื่อเสริมภาพคล่อง หรือนำไปไถ่ถอนจำนองสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งผ่อนปรนให้ใช้หลักทรัพย์หลายประเภทมาค้ำประกันเงินกู้ ภายใต้แคมเปญ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” โดย 6 เดือนแรก ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อให้คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อกู้กับธนาคารออมสิน เงื่อนไขสมัครสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี เงื่อนไขหลักประกันการกู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน : ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด …

คลังสินค้า เนสท์เล่ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 450 บาท/วัน

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อเข้าทำงานประจำที่คลังสินค้า DHL Nestle Fresh จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานคลังสินค้า หลายอัตรา รายได้เฉลี่ย : 415-450 บาท/วัน คุณสมบัติของผู้สมัคร -อายุ 18 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป -สามารถทำงานในอุณหภูมิ -23 องศา -สามารถเดินทางเองได้ รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ -ค่าจ้าง 346 บาท/วัน -โอที 64.87 บาท/ชั่วโมง -ค่ากะ 15-50 บาท/วัน -เบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน -ค่าเดินทาง 54 บาท/วัน -ลาพักร้อนประจำปี -เงินออกเป็นวิก -ประกันสังคม -มีปรับบรรจุ ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : สมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานหลังโลตัส ซิตี้ พาร์ค ฝั่งตลาดซอย 7 …

นิปปอน คอนโป รับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 15,000 บาท

เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด 99 กม 36 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 (อุปกรณ์และอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถสกูตเตอร์) ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานคลังสินค้า , พนักงานแพ็คอะไหล่รถยนต์ รายได้เฉลี่ย : 11,000-15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร -ชาย/หญิง -อายุ 18-30 ปี -วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป -ไม่มี ร อ ย สั ก น อ ก ร่ ม ผ้ า รายได้และสวัสดิการ -ค่างจ้าง 330 บาท/วัน -ค่าอาหาร 20 บาท/วัน -เบี้ยนขยัน 400-600 บาท/เดือน -รถรับส่งฟรี -ฟรีข้าวเช้า เที่ยง …

123...114Page 1 of 114