Home สาระความรู้ เช็กให้ดีก่อนจะเสียรู้ สังเกตสีครุฑให้ดี ความหมายของโฉนดแต่ละแบบ

เช็กให้ดีก่อนจะเสียรู้ สังเกตสีครุฑให้ดี ความหมายของโฉนดแต่ละแบบ

1 min read
0
60

การที่เราจะถือครองที่ดินได้นั้น มิใช่ว่ามีเพียงแค่โฉนดก็สามารถดำเนินการบนที่ดินอย่างไรก็ได้ แต่จะต้องดูประเภทของโฉนดด้วย ซึ่งโฉนดแต่ละแบบก็มีข้อบังคับใช้แตกต่างกันไปบ้างก็สามารถซื้อขๅยได้ บ้างก็แค่ถือครองได้อย่างเดียว วันนี้เราจึงจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของโฉนดโดยสังเกตจาก สีครุฑ บนกัวโฉนด

1 โฉนดครุฑสีเขียว

เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภท น.ส. 3 ก. ซึ่งจะเป็นการออกในท้องที่ และมีการระวางภาพถ่ายทางอากาศ ก็ยังคงเป็นเอกส ารไม่ใช่โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นจริง มีความใกล้เคียงโฉนดที่ดิน ซื้อ-ขๅยได้ จำนองกับธนาคารได้ ในอนาคตเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้หากมีการยื่นเรื่องของเปลี่ยน

2 โฉนดครุฑสีแดง

เป็นโฉนดที่ดิน น.ส. 4 ซึ่งเป็นเอกส ารแสดงก ร ร ม สิทธิ์ที่ชัดเจนมากที่สุดแล้ว ซื้อ – ขๅย ได้ โอนได้อย่ างถูกต้องตาม ก ฎ ห ม าย ซึ่งโฉนดที่ดินที่มีครอบครองกันเกือบทั้งหมดก็เป็นครุฑแดงแบบนี้ โดยเฉพาะที่ดินในเมือง และโฉนดหลังแดงเป็น น.ส. 4 จะมีระบุไว้ว่าห้ามโอนภายในระยะเวลา 5 – 10 ปี

3 โฉนดครุฑสีดำ

เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภท น.ส. 3 และ น.ส. 3 ข. ซึ่งจะเป็นแบบไม่มีการระวางภาพถ่ายทางอากาศ เป็นเพียงเอกส ารฉบับหนึ่งไม่ได้นับว่าเป็นโฉนดที่ดิน เป็นเอกส ารแสดงการถือครองของผู้ถือสิทธิ์ แต่ยังถือสิทธิ์แบบไม่เป็นทางการ หากต้องการจะซื้อขๅยจะต้องรอประกาศจากทาง ร า ช ก า ร 30 วัน

4 ใบจอง น.ส. 2

จะเป็นหนังสือที่ออกให้เพื่อแสดงการยินยอมให้ครอบครอง โดยออกจากท า ง ร า ช ก า รโดยให้ครอบครองแบบชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกให้แก่ราษฏรที่ทา งร า ช ก า รจัดที่ดินให้ทำกินตามประมวลก ฎ ห ม ายที่ดิน และทาง รั ฐ จะมีการเปิดให้จับจองเป็นคราว ๆ ไป โดยใครอย ากจับจองก็ต้องรอฟังประกาศจากท า ง รั ฐ สำหรับผู้ที่มีใบจองแล้วก็จะต้องทำประโยชน์ในที่ดินในเสร็จใน 6 เดือน และต้องใช้ประโยชน์ให้เสร็จใน 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบจอง

ยังไม่หมดเท่านี้ผู้ที่ได้ใบจองจะต้องทำประโยชน์ให้ได้ร้อยละ 75 ของที่ดิน และที่ดินนี้โอนให้คนอื่นไม่ได้ยกเว้นจะตกทอดไปทางม ร ด ก พอทำประโยชน์ตามเงื่อนไขแล้วก็มีสิทธินำใบจองนั้นมาขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส. 3 น.ส.3ก. หรือ น.ส.3 ข. หรือโฉนดที่ดินได้ แต่ว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ได้นั้นจะอยู่ใต้บังคับห้ามโอน ตามเงื่อนไขที่ทางกฎหมายกำหนดเอาไว้

โดยทั้งหมดนี้อาจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆได้ว่า การที่จะสามารถครอบครองที่ดินได้แบบเต็มรูปแบบได้นั้นคือ ครุฑแดง ส่วนครุฑสีอื่นๆ หรือแบบอื่นๆคือเป็นการครอบครองแบบชั่วคราว และข้อเพิ่มอีกหนึ่งข้อคือ หากเรามีที่ดินครุฑแดงแต่ไม่ได้เข้าอยู่ แล้วมีคนเข้าไปอาศัยอยู่ 10 ปีขึ้นไป ที่ตรงนั้นจะตกเป็นของผู้อื่นทันที

เรียบเรียงโดย: herbtrick.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

พระพยอม ชม ทนาย ปรเมศวร์ ทำให้วัดเริ่มเห็นแสงสว่าง

จากกรณีคดีที่ดิน วัดสวนแก้ว นาย ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธ … …