Home ความเชื่อ ที่สุดแห่งบทสวดมนต์ สวด”อิติปิโส”ทุกวันก่อนนอน ชีวิตดี ป้องกันภัยอันตราย

ที่สุดแห่งบทสวดมนต์ สวด”อิติปิโส”ทุกวันก่อนนอน ชีวิตดี ป้องกันภัยอันตราย

1 min read
0
56

โบราณมีความเชื่อกันว่า บทสวด อิติปิโส เป็นบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ จะช่วยให้ผู้ที่สวด มีความเจริญก้าวหน้า มีความสุขช่วยรักษาคุ้มครองให้มีความปลอดภัย บทสวดนี้จะช่วยทำให้จิตใจของเรามีความสงบ ไม่คิดฟุ้งซ่านช่วยให้มีสมาธิตั้งมั่นเวลาทำสิ่งต่างๆให้ดียิ่งๆขึ้นไป ให้เป็นคนที่อารมณ์เย็นมากขึ้นกว่าเดิม

และยังมีความเชื่อในสมัยปู่ย่าว่า ในบทสวดอิติปิโสที่เราท่องนี้จะเป็นบทสวดที่ช่วยในการต่อชะตาอายุให้ยืนยาว ช่วยป้องกันในสิ่งที่มองไม่เห็นให้ปลอดภัยในทุกๆสิ่ง

บทสวดมนต์อิติปิโส

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

ท่องนะโมตัสสะ (3 จบ) ก่อนเริ่มสวดบทอิติปิโส

พุทธคุณ อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู , อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสา ร ะถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึง พร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษ ที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่น และเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

ธรรมคุณ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก , โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ , พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

สังฆคุณ สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน , ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ , อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย , อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง , เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ , เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

พลังของพระคาถาหากเราสวดจะช่วยในการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัวของเราสิ่งไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะออกไปจากตัวเราและจะช่วยเมตตามหาคาถาช่วยให้มีลาภยศ การค้าขายดี ได้พบเจอคนที่ดีมีพลังอันศักดิ์ สิทธิ์ทั้งกายวาจาและใจ จะพบแต่โชค ลาภเงินทองความสุขความเจริญในวันข้างหน้า จะปรากฏขึ้นให้กับผู้ที่สวดบทนี้และผู้ที่ให้คนอื่นได้ด้วย

 

 

แหล่งที่มา : postsod.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ไปไหว้เลย เป็นศิรมงคลแก่ชีวิต ของาได้งาน ขอเงินได้เงิน องค์ช้างเอราวัณ ผู้ให้ลาภ

หากกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนบูชา ทั้งองค์พุทธิร … …