Home สาระความรู้ เช็กเลย ! ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ สวัสดิการรัฐ ผ่านอินเตอร์เน็ตง่ายๆ

เช็กเลย ! ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ สวัสดิการรัฐ ผ่านอินเตอร์เน็ตง่ายๆ

2 min read
0
88

สำหรับใครหลายคนที่เคยลงทะเบียน แต่ยังไม่ทราบว่าสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนไปนั้น ได้รับหรือยัง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ สวัสดิการรัฐ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้พิกาs, เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฯลฯ

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ และสวัสดิการสังคมด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิกาs เป็นต้น

หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฎข้อความ “ไม่พบสิทธิ์”

หรือกรณีต้องการตรวจสอบประวัติการรับสิทธิสวัสดิการสังคม สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตรวจสอบได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

เราตรวจสอบสวัสดิการสังคมได้หลายประเภท ได้แก่

-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-เบี้ยความพิกาs

-เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

-เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

-เงินค่าป่วยการ อสม. / อสส.

-กองทุนคุ้มครองเด็ก

-การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน

-เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์

-เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน

-การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์

-เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง

-เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

-สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา

-เงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย

-เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ເสียชีวิต ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง

นอกจากนี้ หากใครต้องการทราบข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ เป็นรายภาค และรายจังหวัด ก็สามารถตรวจสอบได้เช่นกัน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ รวมทั้งต้องการทราบว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เข้าบัญชีวันไหน สามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่ให้สวัสดิการในแต่ละแห่งเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง เช่น กรณีต้องการทราบข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 เป็นต้น

 

แหล่งที่มา : parinyacheewit.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ไม่ต้องลงทะเบียน รอรับเลย เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง แบ่งจ่าย 2 งวด

สำหรับหลายคนคงรอฟังข่าวเกี่ยวกับ เงินช่วยเหลือ กลุ่มเปร … …