Home ความเชื่อ คืนนี้อย่าลืม สวดมนต์ บทสวดหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น ปัญหาคลี่คลายในเร็ววัน

คืนนี้อย่าลืม สวดมนต์ บทสวดหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น ปัญหาคลี่คลายในเร็ววัน

1 min read
0
151

การ สวดมนต์ ก่อนนอน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้จิตสงบ มีสมาธิ มีความสุขมากขึ้น วันนี้นำบทสวดมาให้กับทุกคน เป็นบทสวดมนต์สั้น สวดก่อนก่อนแล้วชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีๆ มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแนะคืนนี้สำหรับบทสวดมนต์ ก่อนนอนสวดแบบสั้นจะช่วยหนุนนํา

บทสวด

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้บทสวดสั้นง่ายต่อ การจดจำหมั่นสวดทุกวันดีต่อใจพระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุ ๆ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิดอะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวรอะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบีย

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บลาจากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

อานิสงค์จากการสวดมนต์ครั้งนี้

จะได้รับพรอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใครที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ ย่อมได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปพระธรรม เพราะผู้ที่สร้างแต่ความดีความชอบ จากการสวดมนต์และแผ่ส่วนกุศลนั้น จะส่งผลให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆ

 

 

แหล่งที่มา : kiddidee.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

สวดมนต์บทนี้สั้นๆก่อนนอนทุกคืน ช่วยให้ชีวิตที่แย่อยู่กลับมาดีขึ้นทันตา

การทำสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเลือกทำนอกการเดินจงกลม … …