Home ความเชื่อ บุญเก่าหนุนนำให้มาเกิด 9 ลักษณะ ผู้หญิงมีบุญมาก วาสนาดี มีเงินใช้ ชีวิตไม่ติดขัด

บุญเก่าหนุนนำให้มาเกิด 9 ลักษณะ ผู้หญิงมีบุญมาก วาสนาดี มีเงินใช้ ชีวิตไม่ติดขัด

1 min read
0
105

“ผุ้หญิงมีบุญมาก” เกิดมาจะมีลักษณะนิสัยไม่เหมือนคนอื่น จะเป็นผู้ทีมีบุญวาสนาติดตัวมาตั้งอตเกิด ทำการณ์ใดก็จะไม่ติดขัด ชีวิตจะราบรื่น มีแต่ความสุข ไปดูกันค่ะว่า ลักษณะผู้หญิงมีบุญมากเป็นอย่างไร

1. รอได้ คอยได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็น ความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของ บุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และ โอกาส ของชีวิต

2. อดได้ ทนได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น พลังงานเข้มแข็ง ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ทำให้ มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิด ที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จ ทุกชนิดมาจาก ความอดทน อดทนอย่าง มีความสุข

3. สงบได้ เย็นได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพ ให้เป็นคนที่ สงบได้ เย็นได้ ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคน ที่ร้อนรน กระวน กระวาย สับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่ ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลัง จะเกิดขึ้น แม้จะตก อยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ดี ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มี อะไรเกิดขึ้น

4. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็น ความรู้ตื่นเบิกบาน ตามกำลังของ บุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความ เป็นจริง ของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิต ให้ตกไปใน กระแสของ ความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตใจ มีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลา ทุกนาที

5. ปล่อยได้ วางได้ เมื่อ มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น คนที่รู้จักการวาง ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ แบกทุกอย่าง ที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่าง ที่เกิดขึ้น

6. ไม่เคยกลัว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็น ผู้บริสุทธิ์ ความเป็น ผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญ มารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7. ไม่จำเป็นต้องบ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ปัญญา ทำให้ยอมรับ ต่อความเป็นจริง ของชีวิต ทำให้รู้เห็น และ เข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และ บุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรม ที่ทำไว้ บ่นไปก็ แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่ง ทุกอย่างนั้นมัน คือ “ผลแห่งกรรม” อันเป็น สมบัติของเราเอง

8. ไม่เป็นคนคิดมาก เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของ บุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่ง ความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ ไม่คิด เป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่ง ความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิก ความทุกข์ มาใช้ก่อน

9. ไม่คิดทำชั่ว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น ตัวควบคุม บริหารจัดการ ตามกำลังของ บุญฤทธิ์ ทำให้เกิด ความกลัว ความละอายต่อบาป ต่อกรรมความ ผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับ และที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหาย หลายภพ หลายชาติ เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคม อย่างมากมาย มหาศาล

 

แหล่งที่มา : sharedara.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

เตือนไว้ก่อนสาย อาการหนาวใน ที่ผู้หญิงมองข้าม คุณอาจกำลังเป็นอยู่

ไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาว คุณก็ยังรู้สึกหนาวอยู่ตล … …