Home เกษตรน่ารู้ ทำแล้วดีบอกต่อ วิธีแก้ไข ดินลูกรัง เพื่อใช้ปลูกพืช ให้งดงามได้มีผลผลิตดี

ทำแล้วดีบอกต่อ วิธีแก้ไข ดินลูกรัง เพื่อใช้ปลูกพืช ให้งดงามได้มีผลผลิตดี

1 min read
0
20

หากพูดถึง ดินลูกรัง หรือดินแดงแล้วนั้น หลายๆคงคิดว่าไม่น่าจะปลูกอะไรขึ้น เพราะดูร่วน แห้งแร้ง ไม่เก็บน้ำ และดินชนิดนนี้นั้นเป็นถือเป็นดินที่ศักยภาพในการเกษตรต่ำ เนื่องจากดินชั้นล่างแน่นทึบเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช ทำให้พืช ชะงักการเจริญเติบโต

วันนี้เลยมีเทคนิคดีดี เป็นเทคนิคการปลูกไม้ผลในดินลูกรัง คือ ต้องขุดหลุมให้กว้างกว่าปกติแล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก จากนั้นให้คลุมโคนต้นด้วยเศษหญ้า เพื่อรักษาความชื้น

เทคนิคการใช้ประโยชน์ดินลูกรัง

ดินลูกรังเป็นดินที่มีข้อจำกัดต่างๆ มาก การแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ประโยชน์จากดินนี้ อาจทำได้หลายแนวทาง ดังนี้

1.การทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เหมาะกับดินลูกรังที่พบในที่ดอนและมีหน้าดินหนาเกิน 15ซม. ขึ้นไป

2.การปลูกพืชไร่

ดินลูกรังที่มีหน้าดินหนา ประมาณ 20ซม. มีการระบายน้ำดีปานกลาง ไม่มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน สามารถปลูกพืชไร่ได้ปลายชนิด เช่น ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และพืชรากตื้นอื่น ๆ แต่ควรมีการบำรุงรักษาความอุดมสมบรูณ์ ของดินโดยการใส่ปุ๋ยและการรักษาความชื้นของดินโดยใช้วัสดุคลุมดิน

3.การปลูกไม้ผลและไม้โตเร็ว

ดินลูกรังจะไม่จับกันเป็นชั้นแน่นมากนัก สามารถปลูกไม้ผลและไม้โตเร็ว เช่น มะม่วงหิมพานต์ มะขาม ยูคาลิปตัส กระถินต่างๆ สะเดา ขี้เหล็กบ้าน น้อยหน่า พุทรา และไผ่ ส่วนยางพาราสามารถปลูกได้ในบริเวณที่มีปริมาณฝนมากกว่า 1,800 มม./ปี

4.การทำนา

ดินลูกรังที่พบในที่ราบหรือที่ราบต่ำที่มีหน้าดินลึกประมาณ 15ซม. และมีการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนมีน้ำขังแฉะเป็นเวลานาน ควรใช้ปลูกข้าวและมีการใส่ปุ๋ยซึ่งจะช่วยให้ข้าวมีผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุน

อย่างไรก็ตาม ดินลูกรังที่มีหน้าดินตื้น ไม่ควรใช้ในการเพาะปลูกพืชที่ต้องมีการไถพรวนดิน เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด หากไม่จำเป็นจึงไม่ควรนำมาใช้ในการเพาะปลูกแต่ควรปล่อยให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ตลอดไปในนการปรับปรุงบำรุงดินลูกรังเพื่อปลูกพืช เเละเพื่อเพิ่มผลผลิต

การเพิ่มประสิทธิภาพให้ดินลูกรัง

1.การไถกลบฟางข้าว และรดด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 4ลิตร/ไร่ หมักทิ้งไว้ช่วยให้ฟางย่อยสลายเร็วขึ้นเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

2. ใส่ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก อัตรา 2-4 ตัน/ไร่ คลุกเคล้ากับดินในแปลงปลูกพืช หรือในบริเวณหลุมปลูกไม้ผล ในอัตราเฉลี่ย 25-50 กิโลกรัมต่อหลุม

3. ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า แล้วไถกลบลงดิน ในช่วงออกดอก (อายุประมาณ 50-60 วัน หลังปลูก) ก่อนปลูกพืชหลักทุกชนิดเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ทำให้ดินร่วนซุย การถ่ายเทอากาศดี การระบายน้ำดี ดินมีความอุดมสมบรูณ์เพิ่มขึ้น

เรียบเรียงโดย : herbtrick.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *