Home สาระความรู้ คuมีรถควรรู้ อย่าเสียรู้ทิ้งเงินก้อนโตจาก”ประกันภัย” เวลาเกิดอุบัติเหตุให้ทำตามขั้นตอนนี้

คuมีรถควรรู้ อย่าเสียรู้ทิ้งเงินก้อนโตจาก”ประกันภัย” เวลาเกิดอุบัติเหตุให้ทำตามขั้นตอนนี้

36 second read
0
6

เลือกซื้อประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย หลายๆ คนที่ขับรถยนต์มักจะคิดว่าการซื้อ “ประกันรถยนต์” คือภาระทางการเงินเพิ่มเติม ที่ไม่ค่อยจะอยาก
เสียเท่าไหร่ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า จริงๆ มันคือวิธีการจัดการ “ความเสี่ยง” ได้ดี เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตเราจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือไม่ หรืออาจจะมีคนขโมยรถ เป็นต้นการขับรถ คุณอาจจะเจออันตรายได้ทุกเมื่อ และไม่ว่าใครจะเป็นคนผิดก็ตาม การที่คุณไม่มีประกันคุ้มครองไว้คุณอาจจะต้องจบลงด้วยการเสียเงินมากกว่าที่คุณในการซ่อมแซมค่าเสียหายต่างๆ เป็นต้น


ประกันรถยนต์ในประเทศไทย
ประกันรถยนต์เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันมี ซึ่งขั้นต่่าก็คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับนั่นคือCompulsory Third Party Liability Insurance (CTPL) หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งจะครอบคลุมค่าสินไหมทดแทนให้แก่คนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนั้นๆ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากความเสียหายของตัวยานพาหนะ

เอกสารที่ใช้ในการขอสินไหมค่าขาดประโยชน์
-สำเนาใบเคลม

-สำเนาใบรับรถ(จากอู่ที่ซ่อมรถ ซึ่งเขาจะต้องลงวันที่ว่ารับรถวันไหน)

-สำเนาทะเบียนรถ (เพื่อเป็นการแสดงว่า ใครเป็นเจ้าของรถ ถ้ารถติดไฟแนนซ์ ต้องมีสำเนาสัญญาไฟแนนซ์ด้วย)

-สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ

-ใบมอบอำนาจ (ถ้าไม่ได้ไปเอง)

-ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ไม่มีรถใช้ เช่น ค่าเช่ารถ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร บอกว่าขึ้นแท๊กซี่เอา

-จดหมายขอค่าขาดประโยชน์

เอกสารแนบ

-สำเนาใบเคลม

-สำเนาใบรับรถ

-สำเนาทะเบียนรถ

-สำเนาบัตรประชาชน

ประกันรถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกัน พ.ร.บ.

คือประกันรถยนต์ภาคบังคับ ที่ຍานพาหนะทุกคันต้องมี โดยจะคุ้มครองแค่ “บุุคคล” เท่านั้u แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ “รถ”

ความคุ้มครองความเสียหายกับรถจากการชน

การคุ้มครองในส่วนนี้จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิดหรือไม่ก็ตาม และถ้าค่าซ่อมแซมสูงกว่าราคารถยนต์ บริษัทประกันจะด่าเนิ

การเปลี่ยนรถยนต์ให้ใหม่ตามราคาตลาดในขณะนั้น

ความคุ้มครองรวม

นอกเหนือไปจากการชนนั้น การคุ้มครองในส่วนนี้ คือในกรณีรถหาย ไฟไหม้ น้่าท่วม ของตกใส่รถ สัตว์ท่าร้ายซึ่งการคุ้มครองประเภทนี้ถือว่ามีราคาแพงที่สุด

ความคุ้มครองค่ารักษาพຍาบาล

ในส่วนนี้ บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพຍาบาลให้คุณ ผู้โดยสาร หากมีการชนเกิดขึ้น ไม่ว่าใครจะเป็นผู้กระท่าผิดก็ตาม

ความคุ้มครองส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บ

ส่วนนี้จะต่อไปจากความคุ้มครองค่ารักษาพຍาบาล โดยจะคุ้มครองในกรณีที่คุณไม่สามารถไปท่างานได้ โดยจะจ่ายรายได้ที่หายไป รายจ่ายในการเลี้ยงดูบุตร หรือค่าใช้จ่ายในงานศwเป็นต้น

ความคุ้มครองอื่นๆ

นอกจากความคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่ว่าแล้ว คุณสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก อาทิ การเปลี่ยนรถใหม่ โบนัสหากไม่มีการแจ้งเคลม เป็นต้น

การคุ้มกันผู้ต้องหา

จะมีประโยชน์ในกรณีที่คุณเป็นคนผิดและถูกจับจากเจ้าหน้าที่ต่ารวจ

เคล็ดลับในการเลือกประกันรถยนต์

1. เลือกและเปรียบเทียบประกันรถยนต์จากทุกเจ้าในตลาด

2. เลือกประเภทประกันรถยนต์ที่คุณต้องการ

3. หาความรู้เรื่องประกันรถยนต์

4. รู้รายละเอียดรถของคุณเป็นอย่างดี

5. ประเมินค่าใช้จ่ายที่คุณรับได้

6. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันที่คุณก่าลังจะเลือกซื้อ

7. หาวิธีต่อรองของลดราคาเบี้ยประกัน

8. ใช้ประโยชน์จากส่วนลดต่างๆ

แหล่งข้อมูลจาก : igad.kku.ac.th

Facebook Comments

Check Also

Krungsri Fin ให้ยืม 50,000 บาท

สินเชื่อ Krungsri Fin จาก ธนาคารกรุงศรี เป็นสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล ทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั…