Home เรื่องดีมีข้อคิด การดูแลพ่อแม่ ได้บุญเยอะ ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ยังไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่ครั้งเดียว

การดูแลพ่อแม่ ได้บุญเยอะ ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ยังไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่ครั้งเดียว

1 min read
0
138

ทำบุญ เป็นร้อยวัด ก็ไม่เท่าดูแลพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

การดูแลพ่อแม่ นั้น เป็นการทำบุญที่ได้บุญเบอะกว่าบุญไหนๆ บางคนเคยได้ยินคำว่าที่ว่า ตักบาตรร้อยครั้ง ก็ยังไม่เท่าดูแลพ่อแม่เพียงครั้งเดียว แม้ทำบุญมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันวัด พรที่ได้จากพระทานมากมาย ก็ยังไม่ส่งผลให้ชีวิตยังดีขึ้น แต่รู้ไหม พรที่ได้จากพ่อแม่นั้นก็ประเสริฐกว่าสิ่งอื่นใดเช่นกัน ฉะนั้นแล้ว หากอยากทำบุญให้ชีวิตดีขึ้น ให้เริ่มง่ายๆจากการทำบุญที่บ้าน ทำบุญกับพ่อกับแม่ก่อนจึงจะดี

พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มาก ทำเถอะแล้วชีวิตคุณดีขึ้นมาก หลายคนคงเคยได้ยินคำสอนนี้กันมาบ้างแล้วที่บอกว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าการทำบุญกับพ่อแม่แค่ครั้งเดียว

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เพราะการทำบุญกับพ่อแม่คือการทำบุญ กับพระที่มีพระคุณสูงสุดของเรานั่นเอง

“พ่อแม่” คือผู้มีพระคุณสูงสุด เพราะหากไม่มีท่าน เราก็ไร้ตัวตนบนโลกใบนี้ เมื่อพ่อแม่มีพระคุณมากมายปานนี้ ลูกจึงควรมี

คุณธรรมต่อท่าน คุณธรรมของลูกเริ่มที่รู้จักคุณพ่อแม่ คือรู้ว่าท่านดีต่อเราอย่างไร สูงขึ้นไปอีก คือตอบแทนคุณท่าน ต่อให้คุณบูชาเทพเป็นหมื่นองค์ ก็ไม่เท่าบูชาพ่อแม่ ผู้เป็นพระในบ้านของเราหรอก เราเกิดมาล้วนมีพ่อแม่อยูแล้ว

พ่อและแม่ เป็นสิ่ง ศั กดิ์ สิท ธิ์ที่ควรบู ชาที่สุด ตักบาตรพระเป็นร้อยเป็นพันครั้ง ก่อนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าองค์ใด หรือบู ชาเทพเจ้าเป็นพันเป็นหมื่นองค์ ไม่เท่ากับทำบุญให้พ่อแม่เพียงครั้งเดียว ก่อนจะบูชาสิ่งอื่นใดในโลกนี้ สิ่งที่สมควรบูชาก่อนอย่างอื่น คือ บิดาและมารดา หรือ ผู้มีพระคุณ

ของเราเอง อย่าไปมัวไปขอพรศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่น ๆ เพราะไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าไม่บูชาท่านเหล่านี้ก่อนพ่อแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญมาก พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มาก มีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

ในการอุทิศบุญ แผ่เมตตาทุกครั้ง ให้อุทิศบุญ หรือเชื่อมบุญ ส่งให้พ่อกับแม่ก่อน ด้วยบทอุทิศบุญ ที่ว่า อิทัง เมมาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญ นี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข ขอให้บูชาพ่อแม่ให้ท่านมีความสุข ดูแลท่านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ทุกวันแล้ว จึงค่อยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

สำหรับท่านที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว ให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่าน ให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วย รวมถึงพ่อแม่ในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง ให้กล่าวรวมๆ ไปว่าและพ่อแม่บรรพบุรุษในทุกภพชาติ ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่า ผู้ใดทำเช่นนี้บ่อยๆ จะเปิดทางบุญ ทั้งหมด

เรียบเรียงโดย: herbtrick.com

Facebook Comments

Check Also

สุดงง ตั้งใจทำบุญหลังเห็นพระบิณฑบาต แต่ถูกพระสงฆ์ปฏิเสธอ้างอิ่มทิพย์

เป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษว … …